اخبار روز 1398/10/27
برگزاری کارگاه اصلاح سبک زندگی مبتنی بر طب ایرانی (1) برگزاری کارگاه اصلاح سبک زندگی مبتنی بر طب ایرانی (1) نشست علمی اصلاح سبک زندگی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه با امتیاز فرهنگی در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.