اخبار روز 1398/10/25
نشست رابطان خیرین درخصوص برنامه ریزی برگزاری آئین نکوداشت حامیان دانشگاه نشست رابطان خیرین درخصوص برنامه ریزی برگزاری آئین نکوداشت حامیان دانشگاه نشست رابطان خیرین درخصوص برنامه ریزی برگزاری آئین نکوداشت حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل ساختمان شفا برگزار شد.
خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان کمک می کند خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان کمک می کند خانواده بزرگ و خیر دانشگاه علوم پزشکی تهران کمک های نقدی و غیرنقدی برای کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان را جمع آوری می کند.