اخبار روز 1398/10/22
برگزاری هشتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 98 برگزاری هشتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 98 هشتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.