اخبار روز 1398/10/17
بازدید از امکانات اقامه نماز بیمارستان امیر اعلم بازدید از امکانات اقامه نماز بیمارستان امیر اعلم به همت مسئولان ستاد اقامه نماز دانشگاه از امکانات اقامه نماز بیمارستان امیر اعلم بازدید شد.
برپایی ایستگاه صلواتی به همت معاونت فرهنگی برپایی ایستگاه صلواتی به همت معاونت فرهنگی ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در محل ساختمان شفا برپا شد.