اخبار روز 1398/10/15
برگزاری کارگاه حقوق خانواده برگزاری کارگاه حقوق خانواده نشست علمی حقوق خانواده به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه با امتیاز فرهنگی در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
جلسه‌ همکاری مرکز تحقیقات و توسعه با معاونت فرهنگی دانشگاه جلسه‌ همکاری مرکز تحقیقات و توسعه با معاونت فرهنگی دانشگاه جلسه‌ همکاری مرکز تحقیقات و توسعه با معاونت فرهنگی تحت عنوان فرهنگ پویان دانشگاه برگزار شد.