اخبار روز 1398/10/11
برگزاری چهارمین جلسه دانشگاه عاری از دخانیات برگزاری چهارمین جلسه دانشگاه عاری از دخانیات چهارمین جلسه‌ نمایندگان دانشکده‌های داوطلب عاری از دخانیات دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی در خصوص دانشگاه عاری از دخانیات در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.