اخبار روز 1398/10/9
برگزاری جلسه هم اندیشی  وقفیات و رقبات دانشگاه با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزاری جلسه هم اندیشی وقفیات و رقبات دانشگاه با حضور معاون فرهنگی دانشگاه تمامی واحد های تحت پوشش دانشگاه باید وضعیت املاک وقفی و رقبات خود را بصورت ویژه بررسی و پیگیری کنند.
وزیر کشور: رفع آسیب‌های اجتماعی با ورود خیرین سرعت می‌گیرد وزیر کشور: رفع آسیب‌های اجتماعی با ورود خیرین سرعت می‌گیرد رحمانی فضلی:وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال جبران عقب‌افتادگی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.