اخبار روز 1398/10/3
برگزاری اجلاس نماز استان تهران با عنوان نماز، مدرسه و دانشگاه برگزاری اجلاس نماز استان تهران با عنوان نماز، مدرسه و دانشگاه اجلاس نماز استان تهران با عنوان نماز، مدرسه و دانشگاه در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.