اخبار روز 1398/9/26
پاسخ سوالات مطرح شده در حرم عبدالعظیم حسنی پاسخ سوالات مطرح شده در حرم عبدالعظیم حسنی پاسخ دو سوال مطرح شده در جلسه رابطان فرهنگی در حرم عبدالعظیم حسنی شامل موارد ذیل است.
جلسه مسئولان فرهنگی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی جلسه مسئولان فرهنگی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی با حضور مدیر امور فرهنگی جلسه مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)برگزار شد.