اخبار روز 1398/9/25
نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه برگزار شد نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه برگزار شد در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه لایحه بودجه سال 99 نحوه امتیازدهی به تحقیقات تأییدشده کاربردی نتیجه محور در حوزه اجتماعی و بهداشتی بررسی شد.