اخبار روز 1398/9/19
اجلاس سراسری نماز کشور باحضور دانشگاه علوم پزشکی تهران اجلاس سراسری نماز کشور باحضور دانشگاه علوم پزشکی تهران از مسئول دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه به عنوان منتخب استان تهران برای حضور در این اجلاس دعوت شد.