اخبار روز 1398/9/6
برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در محل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
همکاری وزارت بهداشت ومعاونت فرهنگی با عنوان دانشگاه عاری از دخانیات همکاری وزارت بهداشت ومعاونت فرهنگی با عنوان دانشگاه عاری از دخانیات جلسه‌ همکاری وزارت بهداشت ومعاونت فرهنگی با عنوان دانشگاه عاری از دخانیات باحضور معاون فرهنگی برگزار شد.
برگزاری دهمین جلسه کارگروه سلامت استان برگزاری دهمین جلسه کارگروه سلامت استان دهمین جلسه کارگروه سلامت استان تهران باحضور معاون اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
بازدید از تجهیزات نماز بیمارستان شریعتی بازدید از تجهیزات نماز بیمارستان شریعتی اعضا ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از تجهیزات بیمارستان شریعتی بازدید کردند.