اخبار روز 1398/9/2
برگزاری سومین جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه برگزاری سومین جلسه اتاق فکر فرهنگی دانشگاه سومین جلسه اتاق فکر فرهنگی با حضور جمعی از صاحب نظران و مسئولان واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد.