اخبار روز 1398/8/29
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه برگزاری یازدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه طرح پیش‌نویس شناسنامه فرهنگی دانشجویان خارجی در یازدهمین جلسه کمیته اجرایی شورای فرهنگی بین‌الملل دانشگاه بررسی شد.
34مین جلسه آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی 34مین جلسه آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی سی و چهارمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی توسط معاونت فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر برگزار شد.
کسب مقام اول کشوری در رشته تحقیق و پژوهش کسب مقام اول کشوری در رشته تحقیق و پژوهش مقام اول کشوری در رشته تحقیق و پژوهش در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران کسب شد.