اخبار روز 1398/8/24
حضور اوقاف در عرصه سلامت پر رنگ ‌می شود حضور اوقاف در عرصه سلامت پر رنگ ‌می شود جلسه مشترک بین سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران و معاونت فرهنگی برگزار شد.