اخبار روز 1398/8/23
دومین جلسه پدافند غیرعامل فرهنگی باحضور معاون فرهنگی دومین جلسه پدافند غیرعامل فرهنگی باحضور معاون فرهنگی دومین جلسه پدافند غیرعامل فرهنگی در تاریخ 21 آبان 98 در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.