اخبار روز 1398/8/22
24 آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد! 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد! خانواده نقش مهمی درترغیب کودکان به کتابخوانی دارند.
برگزاری سومین جلسه خانه مشارکت سلامت استان تهران برگزاری سومین جلسه خانه مشارکت سلامت استان تهران سومین جلسه خانه مشارکت سلامت استان تهران باحضور معاونان فرهنگی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.