اخبار روز 1398/8/20
انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تفاهم نامه ای میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به امضا رسید.
تشکیل نهمین جلسه کارگروه سلامت در محل استانداری تهران تشکیل نهمین جلسه کارگروه سلامت در محل استانداری تهران نهمین جلسه کارگروه سلامت استان تهران یکشنبه 20 آبان با حضور استاندار برگزار شد.
مصاحبه ای بادکتر زهرا حسینی تبار مسئول امور اداری و کارشناس فرهنگی دانشکده طب ایرانی مصاحبه ای بادکتر زهرا حسینی تبار مسئول امور اداری و کارشناس فرهنگی دانشکده طب ایرانی نمازخانه های دانشکده طب ایرانی ساختمان هروی و ساختمان احمدیه از زیباترین نمازخانه های دانشگاه می باشند.