اخبار روز 1398/8/19
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه‌، هرچند عنوان کلی است‌؛ اما این عنوان کلی در‌بردارنده ی اهداف و برنامه‌های جزئی‌تری است که کشورها و نهادهای علمی باید تلاش کنند تا به آن دست یابند.
شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، ضرورت پیوست فرهنگی در علوم پزشکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.