اخبار روز 1398/8/18
سی وسومین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی سی وسومین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی سی و سومین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در محل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.