اخبار روز 1398/8/16
آغاز امامت امام زمان(عج) بر تمام شیعیان جهان گرامی باد آغاز امامت امام زمان(عج) بر تمام شیعیان جهان گرامی باد آغاز امامت امام زمان(عج)، فصل جدیدی را در حیات دینی و اجتماعی مسلمانان رقم زد.