اخبار روز 1398/7/29
برگزاری کارگاه تعهدافزایی خانواده ویژه اعضای هیات علمی برگزاری کارگاه تعهدافزایی خانواده ویژه اعضای هیات علمی حجت الاسلام نقویان گفت : ما باید در ساختار فرهنگ ملی و دینی خود به این باور برسیم که تشکیل خانواده صرفا رفع نیازهای عاطفی، جسمی، جنسی و یا بیولوژیک نیست بلکه وظیفه ایست در کنار یک آرمان خواهی