اخبار روز 1398/7/23
چرا 15 اکتبر روز عصای سفید نامگذاری شد؟ چرا 15 اکتبر روز عصای سفید نامگذاری شد؟ شاید بسیاری از ما، نابیناها را با عصای سفیدی که همواره به همراه دارند و نقش ضروری در پیدا کردن راه برای آنها دارد می شناسیم
به مناسبت روز ملی سلامت روان به مناسبت روز ملی سلامت روان سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست بلکه معنایی کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تاثیر میگذارد.
چرا 15 اکتبر روز عصای سفید نامگذاری شد؟ چرا 15 اکتبر روز عصای سفید نامگذاری شد؟ شاید بسیاری از ما، نابیناها را با عصای سفیدی که همواره به همراه دارند و نقش ضروری در پیدا کردن راه برای آنها دارد می شناسیم
به مناسبت روز ملی سلامت روان به مناسبت روز ملی سلامت روان سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست بلکه معنایی کلی تری دارد و کیفیت زندگی بر آن تاثیر میگذارد.
وقف کنیم یا مؤسسه خیریه تشکیل دهیم/قسمت اول وقف کنیم یا مؤسسه خیریه تشکیل دهیم/قسمت اول مفهوم مشارکت در لغت و اصطلاح
تمدید مسابقه محرم 98 تمدید مسابقه محرم 98 زمان مسابقۀ بزرگ کتابخوانی ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تمدید شد.