اخبار روز 1398/7/22
برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه باحضور جمعی از اعضائ این ستاد در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.
طراحی جدول مناسبت های روزهای سلامت اجتماعی طراحی جدول مناسبت های روزهای سلامت اجتماعی به همت واحد مدیریت مشارکت های مردمی معاونت فرهنگی دانشگاه، جدول مناسبت های روزهای سلامت اجتماعی تدوین و جمع آوری شد.
کارگاه فرهنگی تعارض و حل آن در خانواده /از سلسله مباحث مهارت های همسرداری کارگاه فرهنگی تعارض و حل آن در خانواده /از سلسله مباحث مهارت های همسرداری حجت اسلام نقویان: دومین مرحله حل تعارض خانوادگی مشورت با اعضای خانواده طرفین است.