اخبار روز 1398/7/20
نشست تخصصی اثرات تحریم بر سلامت مردم با شعار صدای مردم در تحریم برگزار شد نشست تخصصی اثرات تحریم بر سلامت مردم با شعار صدای مردم در تحریم برگزار شد نشست تخصصی اثرات تحریم بر سلامت مردم با عنوان «اثرات تحریم بر سلامت جامعه» در دانشگاه برگزار شد.
برگزاری آئین نکوداشت حامیان سلامت روان در بیمارستان روزبه برگزاری آئین نکوداشت حامیان سلامت روان در بیمارستان روزبه آئین نکوداشت حامیان سلامت روان در بیمارستان روزبه برگزار شد.