اخبار روز 1398/7/13
برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده های علوم پزشکی تهران ومعاونت فرهنگی برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده های علوم پزشکی تهران ومعاونت فرهنگی دومین جلسه‌ همکاری بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی تحت عنوان "دانشگاه عاری از دخانیات" در دفتر معاونت فرهنگی برگزار شد.
سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه باحضور اکثریت اعضا برکزار شد.