اخبار روز 1398/7/6
چرا کار فرهنگی و تربیتی با امام حسین بهتر و سریعتر جواب می دهد؟ چرا کار فرهنگی و تربیتی با امام حسین بهتر و سریعتر جواب می دهد؟ شاید تکرار نام دل‌ربای امام حسین برای بعضی از امام حسینی‌ها و هیأتی‌ها، کم‌کم احساس صرفاً شعاری بودن را تداعی کند، برای همین لازم است گاهی ضرورت‌های این امر مهم که اتفاقاً مورد تأکید حضرات معصومین بوده است از باب تذکر اشاره شود؛