اخبار روز 1398/6/25
زندگی مسالمت‌آمیز اقلیت‌‌های دینی در ایران جلوه‌ای از آزادی و صلح است زندگی مسالمت‌آمیز اقلیت‌‌های دینی در ایران جلوه‌ای از آزادی و صلح است خانم کریاری: زندگی مسالمت‌آمیز اقلیت‌‌های دینی و پیروان سایر مذاهب در جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای از آزادی و صلح است.
روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد 27 شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.
روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد 27 شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.
«شمریت» و «حرّیت» «شمریت» و «حرّیت» از میان همه نقش های دشمن، «شمر» ایفاگر نقشی خاص است. شمری که فرستاده و نماینده «عبیدالله بن زیاد» است.
«شمریت» و «حرّیت» «شمریت» و «حرّیت» از میان همه نقش های دشمن، «شمر» ایفاگر نقشی خاص است. شمری که فرستاده و نماینده «عبیدالله بن زیاد» است.