اخبار روز 1398/5/30
روز پزشک گرامی باد! روز پزشک گرامی باد! اول شهریور روز پزشک و سالگرد تولد دانشمند جهان اسلام، بوعلی سینا را به جامعه شریف پزشکی تبریک می گوئیم.