اخبار روز 1398/5/26
برگزاری جلسه طرح موضوع تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه طرح موضوع تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه طرح موضوع تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران باحضور معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل استانداری برگزار شد.
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد نام او «علی» است و القاب زیبایش عبارت‏اند از: «نقی»، «هادی»، «عالم»، «فقیه»، «امین»، و «طیّب». و به آن حضرت «علی رابع»، و «ابوالحسن ثالث» نیز گفته ‏اند.
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد نام او «علی» است و القاب زیبایش عبارت‏اند از: «نقی»، «هادی»، «عالم»، «فقیه»، «امین»، و «طیّب». و به آن حضرت «علی رابع»، و «ابوالحسن ثالث» نیز گفته ‏اند.