اخبار روز 1398/5/22
نشست خیّرین خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد نشست خیّرین خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد نشست خیرین خوابگاهی به همت حضور عزیزان حوزه تولید و صنایع دارویی و غذایی ، معاونت دانشجویی فرهنگی و جمعی از مسئولین دانشگاه با هدف توسعه و تجهیز خوابگاه های دانشجویی برگزار شد.