اخبار روز 1398/5/9
برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در دفتر معاونت فرهنگی برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در دفتر معاونت فرهنگی برگزاری اولین جلسه پدافند غیر عامل در سال 1398 با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.