اخبار روز 1398/5/7
برگزاری دومین کارگاه تربیت اقتصادی کودکان برگزاری دومین کارگاه تربیت اقتصادی کودکان دکتر حسینعلی مومنی: ما باید کاری کنیم که فرزندانمان به سرمایه های فکری و فرهنگی والدینشان افتخار کنند.
جلسه مردادماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد جلسه مردادماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد جلسه مرداد ماه ستاد فعالیت های جهادی یکشنبه 6 مرداد در محل سالن شورای فرهنگی برگزار شد.
برگزاری هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی برگزاری هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی دکتر رستمیان: ما با طوفان بیماری های مزمن روبرو هستیم بیشترین مورد کمک کننده در مقابل پیشگیری نسبت به این بیماری ها خودمراقبتی است.