اخبار روز 1398/5/6
اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار پس از داوری آثار ارسالی به چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی آثار برتر به شرح ذیل می باشد.
نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، گام دوم انقلاب و راهکارهای اجرای آن تبیین و درخصوص اقدامات اجرایی تحقق شعار رونق تولید در دانشگاه، بحث و تبادل‌نظر شد.
جلسه هماهنگی استقرار نظام پایش عدالت در سلامت جلسه هماهنگی استقرار نظام پایش عدالت در سلامت جلسه هماهنگی استقرار نظام پایش عدالت در سلامت در محل استانداری برگزار شد.