اخبار روز 1398/4/26
برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تهران ومعاونت فرهنگی برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران ومعاونت فرهنگی اولین جلسه‌ از همکاری بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی تحت عنوان دانشگاه عاری از دخانیات برگزار شد.
برگزاری نشست اعضای کمیته علمی برنامه ریزی همایش سازمانهای مردم نهاد برگزاری نشست اعضای کمیته علمی برنامه ریزی همایش سازمانهای مردم نهاد نشست اعضای کمیته علمی برنامه ریزی همایش سازمانهای مردم نهاد با عنوان اثرات تحریم بر سلامت برگزار شد.
برگزاری جلسه هم اندیشی ائمه جماعات ودبیران ستاد اقامه نماز واحدها برگزاری جلسه هم اندیشی ائمه جماعات ودبیران ستاد اقامه نماز واحدها به مناسبت دهه کرامت جلسه هم اندیشی ائمه جماعات و دبیران ستاد اقامه نماز واحدها در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.
برگزاری قسمت دوم کارگاه تربیت فرزند برگزاری قسمت دوم کارگاه تربیت فرزند نبودن الگوی اساسی در رفتار باعث سلیقه محوری می شود.
دومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد دومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد دومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه با حضور اکثریت اعضا در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزارشد.