اخبار روز 1398/4/23
برپایی کتابخانه عمومی در ساختمان شفا برپایی کتابخانه عمومی در ساختمان شفا کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی می توانند با اهدا کتاب های خوانده شده خود به کارشناسان مربوطه در این طرح مشارکت داشته باشند.