اخبار روز 1398/4/16
حضور کاروان خادمان آستان مقدس رضوی(ع) در بیمارستان فارابی حضور کاروان خادمان آستان مقدس رضوی(ع) در بیمارستان فارابی همزمان با دهه کرامت، کاروان معنوی «زیر سایه خورشید» حامل پرچم متبرک بارگاه منور رضوی و هدایای متبرک این آستان و با ترکیبی از خادمان و مبلغین در بیمارستان فارابی حضور یافتند.