اخبار روز 1398/4/3
برگزاری کلاس های فرهنگی ویژه اعضای هیئت علمی برگزاری کلاس های فرهنگی ویژه اعضای هیئت علمی به همت معاونت فرهنگی بیش از 23 عنوان کلاس دانش افزایی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار می شود.