اخبار روز 1398/4/2
نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، درخصوص برگزاری دوره‌های آموزش فرهنگی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی و نیز افزایش برنامه‌های فرهنگی دانشجویان بالینی در بیمارستان‌ها بحث و تبادل‌نظر شد.
31 خرداد شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد 31 خرداد شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید گرامی باد سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، ‌از اسوه ‏ای که جمع اضداد بود، از آهن و اشک، ‌از شیر بیشه نبرد و....