اخبار روز 1398/3/12
جلسه شورای پیامگزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان تهران جلسه شورای پیامگزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان تهران جلسه شورای پیامگزاران سلامت دستگاه های اجرایی استان تهران با موضوع همکاری در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه ی ارتباط صنعت و دانشگاه برگزاری اولین جلسه ی ارتباط صنعت و دانشگاه جلسه ی ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.