اخبار روز 1398/3/11
برپایی غرفه سلامت در روز قدس به همت معاونت فرهنگی دانشگاه برپایی غرفه سلامت در روز قدس به همت معاونت فرهنگی دانشگاه مردمان پر شور انقلابی میهمان غرفه معاونت فرهنگی در روز قدس بودند.