اخبار روز 1398/3/4
إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
مولای مظلومان علی علیه السلام مولای مظلومان علی علیه السلام شهادت جانسوز اول مظلوم عالم حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.
مولای مظلومان علی علیه السلام مولای مظلومان علی علیه السلام شهادت جانسوز اول مظلوم عالم حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.
اهدایی یک خیر نیک اندیش به مجتمع بیمارستانی امام خمینی اهدایی یک خیر نیک اندیش به مجتمع بیمارستانی امام خمینی نیک اندیش عرصه سلامت دو دستگاه CR و سونوگرافی TCDبه مجتمع بیمارستانی امام خمینی اهدا کرد.