اخبار روز 1398/2/29
دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرو در امر اقامه ی نماز دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرو در امر اقامه ی نماز دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دومین سال متوالی شایسته تقدیر ویژه شد.
مسابقۀ بزرگ کتابخوانی ویژه رمضان 98 مسابقۀ بزرگ کتابخوانی ویژه رمضان 98 مسابقۀ بزرگ کتابخوانی "متن و ترجمه دعای ابوحمزه ثمالی" برگزار می شود.