اخبار روز 1398/2/25
اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز اولین جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
حضرت خدیجه همسر وفادار حضرت خدیجه همسر وفادار حضرت خدیجه پیش از اسلام در دوران جاهلیت و قحطی انسانیت از زنان برجسته و ممتاز و صاحب کمال عصر خویش بود.
برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار خود مراقبتی در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.