اخبار روز 1398/2/17
هفتمین سمپوزیوم هفتمین سمپوزیوم جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش به بیمار برگزار شد.