اخبار روز 1398/2/10
برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت های فرهنگی برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت های فرهنگی نشست هماهنگی فعالیت های حوزه فرهنگی باحضور دکترباقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد.