اخبار روز 1398/1/24
جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپویوزم خود مراقبتی در دفتر پژوهشکده مغز و اعصاب بیمارستان امام برگزار شد.