اخبار روز 1398/1/18
جلسه اضطراری امداد رسانی به مناطق سیل زده جلسه اضطراری امداد رسانی به مناطق سیل زده دکتر رستمیان: این جلسات بطور روزانه تشکیل و امداد رسانی به هم وطنان سیل زده با جدیت و با همه امکانات موجود پیگیری شود.