اخبار روز 1397/12/25
برگزاری جلسه تیم اضطراری دانشگاه و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزاری جلسه تیم اضطراری دانشگاه و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر آخرین جلسه تیم اضطراری دانشگاه در سال 97 با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.