اخبار روز 1397/12/22
۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا روزبزگداشت شهدا گرامی باد!
برگزاری جلسه شورای مشارکت های مردمی با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزاری جلسه شورای مشارکت های مردمی با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه دومین جلسه شورای مشارکت های مردمی در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.